International 

Ostomy 

Association

IOA 

Om Stomi

HVOR ER VI?

Postadresse:

NORILCO-Bergen

Postboks 6125

5892 Bergen

 

Tel.: 90773776

Email: post@norilco-bergen.no

 

Besøksadresse:

Kreftforeningen

Strandgaten 62

5004 Bergen

NYHETER OG LINKER

   

 NYHETER

 

 • Sentrale nyheter
 • Neste medlemsmøte 
 • Det nye styret
 • Nye foreningssaker
 • Neste medlemstur

   

   

   LINKER

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  Les mer

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                    Å leve med stomi eller reservoar

   

   Det mel der seg naturlig nok mange spørsmål når man skal vende tilbake til hverdagen etter

      en stomi- eller reservoaroperasjon. Noen på det praktiske plan, noen på det følelsesmessige.

   

       En stomi- eller reservoaroperasjon er et alvorlig inngrep, og påvirker både livssituasjonen, selvbildet og forholdet til 

       egen kropp. Alikevel finnes solid erfaring for følgende: Stort sett kan stomiopererte gjenoppta livet slik det var før

       operasjonen. Man finner dem i praktisk talt alle yrker, også i de fysisk krevende. Det er svært sjelden at stomien 

       begrenser muligheten til å drive idrett og fritidsaktiviteter. Man kan bade, svømme, reise – det er ingen grunn til 

       tilbakeholdenhet, bare man innretter seg litt praktisk. 

  Copyright ® 2011 norilco-bergen.no  

  Hva er stomi?

   

  Med ordet "stomi" i medisinsk sammenheng menes en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei er ført ut til overflaten av huden. Formålet med stomien er å erstatte eller avlaste et sykt organ, for eksempel å lede avføringen ut når endetarmen er fjernet eller angrepet av sykdom.

   

  Det finnes flere typer stomier, og de har fått navn etter organet som er ført ut gjennom huden. Ved colostomi og ileostomi er dette henholdsvis tykktarmen (colon) og tynntarmen (ileum), mens urostomi betegner at det er urinveiene som er lagt ut. Stomien anlegges på pasientens mage; den nøyaktige plasseringen er avhengig av type stomi og den operertes kroppsbygning. Av de tre stomitypene er colostomi langt den vanligste. Blant de 8–10 000 stomiopererte i Norge utgjør denne gruppen ca. 60 prosent, mens 33 prosent har ileostomi og 7 prosent urostomi.